tent_header2.png

Home > Over Buzz010 > Wie zijn we? > Meer over de verklaring ANBI

ANBI


Stichting Buzz010
RSIN/Fiscaal nummer: 8582071
Contact: info@buzz010.nl

 

 

Doelstelling Stichting Buzz010
De stichting heeft ten doel het als algemeen nut beogende instelling zoals bedoeld in artikel 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen of een daarvoor in de plaats komende regeling verrijken van het curriculum van het primair onderwijs in Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Maassluis middels buitenschoolse excursies, mede door:   

  1. het vergroten van het aantal excursies dat jaarlijks wordt ondernomen door het vervoer naar excursies te faciliteren, zulks binnen de Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen of Maassluis gemeentegrenzen, voor leerlingen van primair onderwijsinstellingen, welke instellingen hun hoofdvestiging in Rotterdam hebben;
  2. het opzetten van een platform waar medewerkers van primaire scholen op kosten van de stichting vervoer kunnen reserveren;
  3. het opstellen en het houden van een lijst met geselecteerde en aanbevolen excursies, die voldoen aan de voorwaarden die de stichting stelt;
  4. en het bevorderen van kennisdeling over het onderwerp: "onderwijsverrijking door middel van excursies", en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord, mits in het algemeen belang.

De stichting heeft nadrukkelijk niet ten doel het maken van winst. De stichting mag geen uitkeringen doen aan haar oprichter of aan hen die deel uitmaken van haar organen.


Werkzaamheden Stichting Buzz010
Stichting Buzz010 verleent enkel opdrachten ten behoeve van de uitvoering van het initiatief Buzz010 zoals hierboven omschreven en ziet toe op de correcte uitvoering hiervan:

  • Stichting Buzz010 verleent opdracht tot het begeleiden van de aanbestedingsprocedure ten behoeve van het te realiseren busvervoer.
  • Stichting Buzz010 gunt op basis van de aanbesteding een vervoerder de opdracht om de busritten te realiseren.
  • Stichting Buzz010 verleent opdracht voor de dagelijkse uitvoering van het programma.
  • Stichting Buzz010 verleent opdracht om de website voor Buzz010 te bouwen en onderhouden.
  • Stichting Buzz010 verleent opdracht om de financiële administratie van Buzz010 uit te voeren.

Stichting Buzz010 monitort en evalueert de uitvoering van bovengenoemde opdrachten.

2022-2023 tot en met 2026-2027
Met ingang van de start van het schooljaar 2022-2023 is de tweede convenants periode ingegaan. De eerste convenants periode liep van 2018-2019 tot en met 2021-2022. Jaarlijks stelt het bestuur het aantal beschikbare busritten vast op basis van het beschikbare budget en monitort en evalueert zij de uitvoering van Buzz010.


Financieringsstructuur Stichting Buzz010
Stichting Buzz010 ontvangt financiering van de gemeente Rotterdam, deelnemende schoolbesturen en Stichting De Verre Bergen. Partijen hebben de afspraken hieromtrent vastgelegd in een convenant. Het convenant heeft een geldigheidsduur tot en met schooljaar 2026 - 2027.

Deelnemende schoolbesturen: BOOR, Kind en Onderwijs Rotterdam, PCBO, RVKO, ICBO, LEV-WN, SPCOHS, EduMare, SHON, Vereniging De Rotterdamse Montessorischool, Yulius Onderwijs, Van Brienenoordschool, Van Oldenbarneveltschool, Horizon, SIPOR, Cosmicus, Auris, De Martinusstichting, SVZH, CVO, Epos Onderwijs Rotterdam, Stichting Islamitisch College, Stichting Primo Schiedam, Stichting UN1EK Onderwijs, Stichting voor Interconfessioneel (rk/pc) en Katholiek Onderwijs, Stichting Wijzer in Onderwijs, Vereniging LEV Scholengroep West-Nederland en Vereniging Mantum Onderwijs.

Het bestuur van Stichting Buzz010
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een penningmeester, een secretaris en een algemeen bestuurslid. In het bestuur neemt een vertegenwoordiger namens de deelnemende schoolbesturen, namens Stichting De Verre Bergen en namens Fonds Schiedam Vlaardingen e.o plaats. Het bestuur komt ten minste 4 keer per jaar bijeen.

Bestuurssamenstelling:

R. Jagesar

voorzitter

E. van Loenen

secretaris

P. Monster

penningmeester

M. Batenburg

algemeen bestuurslid

 

 

 

 

 

 

Aan de bestuurders komt voor hun werkzaamheden als zodanig geen beloning toe.

Verslag van werkzaamheden
De activiteiten van Stichting Buzz010 worden in het jaarverslag op de website gemeld. 

 

Buzz010 maakt gebruik van cookies.

We gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken, om voorkeuren op te slaan, en voor marketingdoeleinden. Door op 'optimaal' te klikken, ga je akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in onze cookie verklaring. Je hebt ook de keuze voor 'minimaal', als je dit liever niet hebt.