Verhalenhuis Belvédère

Home > Bestemmingen > Verhalenhuis Belvédère

Verhalenhuis Belvédère is het eerste huis voor immaterieel erfgoed in Nederland. Het omvat sociale gewoonten, voorstellingen, rituelen, tradities, uitdrukkingen, bijzondere kennis of vaardigheden die gemeenschappen en groepen erkennen als een vorm van cultureel erfgoed. De verhalen worden gepresenteerd in verschillende mediums: (foto)tentoonstellingen, (luister)voorstellingen, (stads)ontdekkingstochten, inspiratieprogramma’s, publicaties, evenementen én eet- en ontmoetprogramma’s, zoals de 'Volkskeuken'. 

Voor scholen
De onderwijsprogramma’s van Verhalenhuis Belvédère zijn op maat gemaakt en sluiten aan op de behoeften en vragen vanuit het onderwijs. In de programma’s leren de leerlingen beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om ermee te communiceren. Ook verwerven zij enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

Meer informatie?
Kijk op de website van Verhalenhuis Belvédère.Verhalenhuis Belvédère

Bezoekadres: Rechthuislaan 1, 3072 LB  Rotterdam

Contactpersoon: Joran Koster

Telefoonnummer: 06 42758853

E-mailadres: joran@verhalenhuisbelvedere.nl

Niveau: PO (V)SO 3-8

Groepsgrootte: Min. 5 • Max. 120

Leergebieden:

Mens & Maatschappij

Bekijk de website
Reserveer een buzzrit
{{ errors.first('username') }}
{{ errors.first('password') }}
De door jou ingevoerde gebruikersnaam en/of wachtwoord is niet correct.
Vragen? Neem contact met ons op: info@buzz010.nl
{{ errors.first('email') }}
Er is een email verzonden naar {{ form.email }}
Vragen? Neem contact met ons op: info@buzz010.nl

Buzz010 maakt gebruik van cookies met als doel de website en onze diensten te verbeteren. Bekijk onze Cookievoorwaarden.